NAMPIASA TAMIN'IRETO LOHARANON-KEVITRA IRETO VE IANAO?

Liana ny hahalàla momba izany ny aty! Ity taratasy fenoina ity dia azonao ampiasaina hilazalazana aminay ny momba anao, ny olona iarahanao miasa, ny fomba nampiasanao ny loharanon-kevitra ary ny vokatr'izany.

Merci!

© 2017. Fadimbolana.info dia tetikasan’ny PJL tohanan’ny AmplifyChange sy Segal Family Foundation.

  • email black
  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

Projet Jeune Leader

Bâtiment REM-Ex Hôtel REM 

Ambalapaiso Ambony Fianarantsoa 301

Madagascar

www.projetjeuneleader.org