top of page
Tranokala...
VOADIKA AMIN'NY
TENY TELO

AHITANA VOTOATINY MORA TAKARINA 

MAMPIVONDRONA NY MOMBA NY FAHADIOVANA MANDRITRA NY FADIMBOLANA REHETRA ETO MADAGASIKARA HO EO AMIN'NY TOERANA IRAY
Votoatiny...

MIFANARAKA AMIN'NY ZAVA-MISY MARINA

MITOMBONA ARA-KOLONTSAINA

NOTSINJARAINA HIFANARAKA AMIN'NY VONDRON'OLONA TILIANA

Loharanon-kevitra...
AZO AMPIASAINA AVY HATRANY
MAMPANDRAY ANJARA NY REHETRA
 
EFA VOASEDRA

Fadimbolana.info dia

ivontoerana fanovozan-kevitra

momba ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana.

Ny faniriana amin'ireto loharanon-kevitra atolotra ireto, dia ny hanampiany ireo mpanabe sy fikambanana misy eto Madagasikara hampandroso ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana.

Misy lafiny maromaro ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana; eo ny fampahafantarana sy fanabeazana; eo koa ny kojakoja fisasana sy fitandroana ny fahadiovana rehefa tonga fotoana; ary farany eo ihany koa ny fisian'ny rafitra fidiovana tsara.

Mitaky ezaka avy amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy izany, ary avy amin'ny ankizilahy sy ny lehilahy koa. Mitaky fandraisana anjara avy amin'ny tsirairay avy sy ny fiarahamonina iray manontolo ihany koa.
Raha zohina izany dia misy lafiny maro azo sy tokony iaingana hanatsarana ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana ary anisan'ireo afaka mandray anjara amin'izany IANAO.
Ireo fitaovana sy loharanon-kevitra atolotra eto amin'ity tranokala ity dia natao ho fototra hiaingana eo amin'ny asa tanterahina eny amin'ny fiarahamonina iasana ary hakàna aingam-panahy hampidirana ny fanabeazana momba ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana anaty programan'asa.
FIPETRAKY NY OLANA

Tsindrio izay lohahevitra mahaliana anao ahafantaranao bebe kokoa ny momba ireo olana sedrain'ny ankizivavy eo amin'ny sehatry ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana eto Madagasikara. 

Tsy fahampiana fahalalàna

Matetika dia tsy dia manana fahalalàna firy momba ny lafiny ara-tsiansan'ny fadimbolana ny ankizivavy adolatsento ka lasa matahotra, tsy mahavita mijoro ho an'ny tenany ary ahiana ny ho tratran'ny vohoka aloha loatra. 

fanadihadiana notontosain'ny Projet Jeune Leader tao amin'ny faritra Matsiatra Ambony dia naneho fa:

  • 61% ireo mpianatry* ny CEG eny an-tanandehibe no tsy mahalala hoe avy aiza ny fadimbolana, ary 77% ireo mpianatra 386 eny amin'ny CEG eny ambanivohitra**

  • 32% ireo mpianatry* ny CEG eny an-tanandehibe no tsy mahalala fa mety bevohoka ny ankizivavy manomboka eo amin'ny fadimbolany voalohany, ary 56% ireo mpianatra eny amin'ny CEG eny ambanivohitra**

* Fanadihadiana notanterahin'ny Projet Jeune Leader tamin'ny taona 2014 teo amin'ny ankizilahy sy ankizivavy kilasy 4ème sy 3ème miisa 1 267 tao Matsiatra Ambony

** Fanadihadiana notanterahin'ny Projet Jeune Leader tamin'ny taona 2016 tamin'ny ankizilahy sy ankizivavy kilasy 4ème sy 3ème miisa 386 eny amin'ny tontolo ambanivohitra tao Matsiatra Ambony

© 2022. Fadimbolana.info dia tranokala fanovozan-kevitra noforonin'ny Projet Jeune Leader ary notohanan'ny AmplifyChange sy ny Segal Family Foundation ara-bola.

  • email black
  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
amplifychange-gold-logo.png
bottom of page