Fampiroboroboana ny fanabeazana momba ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana 

eto Madagasikara

Promouvoir l'éducation sur l'hygiène menstruelle à Madagascar

Promoting menstrual hygiene education 

in Madagascar

Fadimbolana.info by Projet Jeune Leader

Promoting girls' menstrual health education.