Fampiroboroboana ny fanabeazana momba ny fahasalamana sy ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana ary koa fanafoanana ny fanilikilihana mikasika izany eto Madagasikara

Promouvoir l'éducation sur la santé et l'hygiène menstruelle tout en éliminant les tabous autour de la menstruation à Madagascar

Promoting menstrual health and hygiene education while eliminating the stigma surrounding menstruation

in Madagascar

Fadimbolana.info by Projet Jeune Leader